ευκαιρίες απασχόλησης
ΑΡΧΙΚΗ >> ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

 

Η Ακροπολ Χαραγκιώνης

Δημιουργός προηγμένων κτηρίων

ζητά για μόνιμη συνεργασία

 

Ταμίας - Λογιστής (ΚΩΔ Λ011-02/17)

Αρμοδιότητες

Ø  Διαχείριση και οργάνωση ταμείου.

Ø  Διεξαγωγή ταμειακών συναλλαγών και ενδο-ομιλικών σχέσεων.

Ø  Διαχείριση των εισπράξεων (collections) και παρακολούθηση ταμειακών ροών και του creditcontrol.

 

Απαραίτητα προσόντα

Ø  Πτυχίο  Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι  & Άδεια Λογιστή Β΄τάξης

Ø  Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση

Ø  Αρίστη γνώση ταμειακών συναλλαγών (χρέωση πιστωτικών καρτών, δανείων, κλπ)

Ø  Πολύ καλή γνώση ταμειακών προγραμμάτων ή εφαρμογών ERP (Singularlogic), ΜsOffice.

Ø  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικό και γραπτό λόγο).

 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η ευχάριστη προσωπικότητα, καλή επικοινωνία, οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη. Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφερόμενοι στον αντίστοιχο κωδικό στο fax210 727 9977 ή στο reception@charagionis.com , υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.  Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.